Pobierz program w formacie PDF

 

22 stycznia 2016r. Piątek

  0900 - 1200

VIII Kurs Transplantologii Praktycznej

www.transplantologia.edu.pl
  0900 - 0905 Powitanie - Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
  0905 - 0925 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie serca - Tak?
Prof. dr hab. med. Michał Zakliczyński
  0925 - 0945 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie serca - Nie?
Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski
  0945 - 1005 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie wątroby - Tak?
Dr hab. med. Bartosz Foroncewicz
  1005 - 1025 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie wątroby - Nie?
Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
  1025 - 1040 Przerwa kawowa
  1040 -1100 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie nerki - Tak?
Dr hab. med. Krzysztof Mucha
  1100 - 1120 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie nerki - Nie?
Dr hab. med. Wojciech Lisik
  1120 - 1140 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie trzustki - Tak?
Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
  1140 - 1200 Czy rozwój medycyny może zastąpić przeszczepianie trzustki - Nie?
Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki
  1200 - 1300 Lunch

22 stycznia 2016r. Piątek

  1300 - 1800

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość transplantologii

  1300 - 1310 Powitanie
Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
  1310 - 1415 SESJA I Przeszczepienie nerek 
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt

Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
  1310 - 1330 Transplantacje nerek, doświadczenia Kliniki
Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
  1330 - 1350 Przeszczepianie narządów - sukces oparty na współpracy
Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
  1350 - 1410 Transplantacje nerek, doświadczenia Kliniki
Prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
  1420 - 1530 SESJA II Przeszczepianie wątroby
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Prof. dr hab. med. Paweł Nyckowski
  1420 - 1440 Transplantacje wątroby
Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
  1440 - 1510 Transplantacje wątroby, przeszczepienia rodzinne
Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Dr hab. med. Waldemar Patkowski
  1510 - 1530 Transplantacje wątroby, doświadczenia Kliniki
Dr hab. med. Marek Pacholczyk
  1530 - 1600 Przerwa Kawowa
  1600 - 1800 SESJA III Przeszczepianie narządów unaczynionych
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Piotr Fiedor
Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski
  1600 - 1620 Wkład Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM w rozwój transplantologii doświadczalnej i klinicznej
Prof. dr hab. med. Andrzej Górski
  1625 - 1645 Liver transplantation for viral hepatitis
EASL President Prof. Markus Peck-Radosavljevic
  1650 - 1710 History and future of liver transplantation, from the European perspective
ILTS President Prof. Jan Lerut
  1715- 1735 Transplantacje trzustki, doświadczenia Kliniki
Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki
  1740 - 1800 Transplantacje trzustki i wysp trzustkowych, doświadczenia Kliniki
Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
  1800 OTWARCIE
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
    Wystąpienie Rektora WUM 
Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
    Wystąpienie zaproszonych Gości 
Wręczenie Odznaczeń Państwowych
    Wykład: Rising every time we fall
ESOT President Prof. John L.R. Forsythe
    Wykład:Kamienie milowe na drodze rozwoju polskiej transplantologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
    Vadim Brodski i The Engineers Band
Zaprasza firma Apotex
  1930 KOLACJA

23 stycznia 2016r. Sobota

     

SESJA IV

  0730 - 0910 Sesja Historyczna
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Liliana Gradowska
Prof. dr hab. med. Rafał Paluszkiewicz
Prof. dr hab. med. Mieczysław Szostek
  0730 - 0800 Film for early birds (niespodzianka) - zapraszamy
  0800 - 0815 Tadeusz Orłowski – mój nauczyciel
Dr n. med. Zofia Rancewicz
  0815 - 0830 Prof. T. Orłowski - my friend
Prof. dr h.c.multi August Heidland
  0830 - 0855 Jan Nielubowicz – mądrość i autorytet
Prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko
  0855 - 0910 Początki immunosupresji
Prof. dr hab. med. Mieczysław Lao
     

SESJA RÓWNOLEGŁA V A

  0915 - 1050 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przeszczepiania narządów
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. med. Marian Klinger
Prof. dr hab. med. Andrzej Książek
  0915 - 0935 Transplantacje płuc
Prof. dr hab. med. Marian Zembala
  0940 - 1000 Transplantacje szpiku
Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak
  1005 - 1025 Transplantacje rogówki
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik
Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik
  1030 - 1050 Bankowanie komórek i tkanek
Dr hab. med. Artur Kamiński
  1050 - 1130 Przerwa Kawowa

SESJA RÓWNOLEGŁA V B

  0915 - 1050 Problemy transplantologi klinicznej I
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Marek Gacko
Prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki
Dr hab. med. Maciej Głyda
  0915 - 0935 Ciąża u pacjentek po przeszczepieniu narządów
Prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś
  0940 - 1000 Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna
Dr hab. med. Krzysztof Mucha
  1005 - 1025 Wpływ immunosupresji na wyniki odległe przeszczepiania nerki
Dr hab. med. Bartosz Foroncewicz
  1030 - 1050 Przyszłość immunosupresji po przeszczepieniu narządów u dzieci - pożądane trendy vs swoiste ograniczenia
Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
  1050 - 1130 Przerwa Kawowa

SESJA RÓWNOLEGŁA V C

  0915 - 1055 Pielęgniarstwo transplantacyjne
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski
Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał
Dr med. Joanna Sańko-Resmer
  0915 - 0935 Udział pielęgniarek w pierwszym przeszczepieniu nerki - wykład poświęcony pamięci Pani Marty Płaskiej
Mgr Marta Kotomska
  0935 - 0955 Starszy dawca, starszy biorca
Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski
  0955 - 1015 Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów
Dr n. o zdr.  Elżbieta Antos
  1015 - 1035 Cukrzyca - wyzwanie dla transplantologii
Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał
  1035 - 1055 Przyszłość pielęgniarstwa transplantacyjnego
Dr med. Marta Hreńczuk
  1055 - 1130 Przerwa Kawowa

SESJA RÓWNOLEGŁA V D

  0915 - 1050 Panel dyskusyjny dla Pacjentów
Przewodniczenie:
Dr hab. med. Maciej Kosieradzki
Katarzyna Jeznach
    Czy organizacje pacjentów mogą wspierać działalność placówek medycznych?
    W jaki sposób organizacje pacjentów mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia pacjentów?
    Jakie mogą być najskuteczniejsze sposoby współpracy organizacji pacjentów ze środowiskiem medycznym?
  1050 - 1130 Przerwa kawowa

SESJA RÓWNOLEGŁA VI A

  1130 - 1330 Problemy transplantologii klinicznej III
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski
Dr hab. med. Janusz Trzebicki
  1130 - 1150 Wpływ choroby podstawowej na technikę przeszczepiania
Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
  1155 - 1215 Specyfika zespoleń żółciowych w trakcie przeszczepiania 
Prof. dr hab. med. Paweł Nyckowski
  1220 - 1240 Kwalifikacja do retransplantacji wątroby
Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek 
  12451305 Transplantacja trzustki - ewolucja wskazań
Dr hab. med. Marek Durlik, prof. nadzw. PAN
  1310 - 1330 Czy zakażenie HCV przechodzi do historii transplantologii?
Prof. dr hab. med. Andrzej Horban 
  1330 - 1430 Lunch

SESJA RÓWNOLEGŁA VI B

  1130 - 1330 Problemy transplantologii klinicznej II
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. med. Andrzej Oko
  113- 1150 Blaski i cienie leczenia indukcyjnego
Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
  1155 - 1215 Monitorowanie immunologiczne 
Prof. dr hab. med. Marian Klinger
  12201240 Nawrót choroby podstawowej w nerce przeszczepionej
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
  1245  1305 Czy leczenie immunosupresyjne zwiększa ryzyko choroby nowotworowej?
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
  1310 - 1330 Przewlekła choroba nerek u biorcy serca
Prof. dr. hab. med. Jolanta Małyszko
  1330 - 1430 Lunch

SESJA RÓWNOLEGŁA VI C

  1130 - 1330 Problemy transplantologii klinicznej IV
Przewodniczenie:
Prof. dr hab. med. Jan Rogowski
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński
  1130 - 1150 Przyszłość transplantacji serca
Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski
  1155 - 1215 Przeszczepianie serca  - czy istnieje granica wieku?
Prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
  1220 - 1240 Przeszczepianie płuc
Prof. dr hab. med.Tomasz Grodzki
  1245 1305 Zaburzenia hemostazy jako czynnik ryzyka transplantacji
Prof. dr hab. med. Marek Ostrowski
  1310 - 1330 Zwężenie tętnicy nerkowej po przeszczepieniu nerki
Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk
  1330 - 1430 Lunch

SESJA RÓWNOLEGŁA  VI D 

  1130 - 1305 Program aktywizacji dawstwa narządów
Przewodniczenie:

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Dr hab. med. Jarosław Czerwiński
Dr hab. med. Maciej Kosieradzki
  1130 - 1150 Aktywizacja donacji narządów na poziomie szpitala
Dr hab. med. Maciej Kosieradzki
  1155 - 1215 Program  aktywizacji przeszczepiania rodzinnego
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska - Ślizień
  1220 - 1240 Aktywizacja donacji narządów - zadania krajowe. Co zrobiono i co należy zrobić?
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
  1245 - 1305 Rozwój sieci koordynatorów transplantacyjnych w Polsce
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych
Mgr Wojciech Czapiewski
  1305 - 1430 Lunch

VII SESJA PLAKATOWA

  1330 - 1430 Przewodniczenie:
Dr hab. med. Teresa Bączkowska
Dr hab. med. Krzysztof Dudek

Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz
Dr hab. med. Teresa Nieszporek
Dr med. Dorota Kamińska 
     


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: