KOMITET NAUKOWY 

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
Zastępca: Prof. dr hab. med. Leszek Pączek oraz Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Członkowie:
 
Prof. dr hab. med. Maria Boratyńska Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. med. Andrzej Chmura Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk 
Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik
Prof. dr hab. med. Lech Cierpka Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz Prof. dr hab. med. Piotr Szyber
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska - Ślizień  Prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz Prof. dr hab. med. Jan Walewski
Prof. dr hab. med. Piotr Fiedor Prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś 
Prof. John L.R. Forsythe  Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz
Prof. dr hab. med. Marek Gacko   Prof. dr hab. med. Jerzy Wojnar
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gałązka  Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
Prof. dr hab. med. Sebastian Giebel Prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski 
Prof. dr hab. med. Barbara Górnicka  Prof. dr hab. med. Edward Wylęgała
Prof. dr hab. med. Andrzej Górski Prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski Prof. dr hab. med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska 
Prof. dr h.c.multi August Heidland Prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński
Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz 
Prof. dr hab.med. Andrzej Horban Prof. dr hab. med. Tomasz Żarnowski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Hruby Dr hab. med. Teresa Bączkowska
Prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki Dr hab. med. Jarosław Czerwiński 
Prof. dr hab. med. Dariusz Janczak Dr hab. med. Krzysztof Dudek
Prof. dr hab. med. Marek Jemielity Dr hab. med. Marek Durlik, prof. nadzw. PAN
Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak Dr hab. med. Krzysztof Dziewanowski
Prof. dr hab. med. Piotr Jurowski Dr hab. med. Bartosz Foroncewicz
Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński Dr hab. med. Maciej Głyda
Prof. dr hab. med. Danuta Karczewicz Dr hab. med. Jerzy Gosk
Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik Dr hab. med. Jolanta Goździk
Prof. dr hab. med. Marian Klinger Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki 
Prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki Dr hab. med. Marek Hus
Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk Dr hab. med. Ilona Idasiak - Piechocka
Prof. dr hab. med. Andrzej Książek Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz
Prof. dr hab. med. Kazimierz Kuliczkowski Dr hab. med. Artur Kamiński
Prof. dr hab. med. Jan Kulig Dr hab. med. Marek Karczewski
Prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk Dr hab. med. Maciej Kosieradzki 
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień Dr hab. med. Wojciech Lisik
Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski  Dr hab. med. Krzysztof Mucha 
Prof. dr hab. med. Andrzej Lange Dr hab. med. Teresa Nieszporek
Prof. Jan Lerut Dr hab. med. Marek Pacholczyk 
Prof. dr hab. med. Wojciech Lubiński Dr hab. med. Waldemar Patkowski 
Prof. dr hab. med. Grażyna Malukiewicz Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski  Dr hab. med. Marcin Stopa
Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko Dr hab. med. Janusz Trzebicki
Prof. dr hab. med. Jacek Manitius Dr hab. med. Michał Zakliczyński 
Prof. dr hab. med. Zofia Mariak Dr med. Leszek Adadyński
Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski Dr med. Iwona Baranowiecz-Gąszczyk
Prof. dr hab. med. Józef Matych Dr med. Dariusz Dobrowolski
Prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło Dr med. Włodzimierz Dziubdziela
Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek Dr med. Kazimierz Hałaburda
Prof. dr hab. med. Beata Naumnik Dr med. Marta Hreńczuk
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki Dr med. Ilona Idasiak-Piechocka
Prof. dr hab. med. Paweł Nyckowski  Dr med. Dorota Kamińska
Prof. dr hab. med. Andrzej Oko Dr med. Magdalena Koziorowska
Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski Dr med. Anna Napor-Krawiec
Prof. dr hab. med. Marek Ostrowski Dr med. Robert Leszek
Prof. dr hab. med. Rafał Paluszkiewicz Dr med. Marcin Pasiarski
Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek Dr med. Elżbieta Pieńkowska-Machoy
Prof. Markus Peck-Radosavljevic Dr med. Stanisław Półtorak
Prof. dr hab. med. Marek Prost Dr med. Zofia Rancewicz
Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski  Dr med. Joanna Sańko-Resmer 
Prof. dr hab. med. Krystyna Raczyńska Dr med. Paweł Szkaradek
Prof. dr hab. med. Marek Rękas Dr med. Samir Zeair
Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak Dr med. Sławomir Żegleń
Prof. dr hab. med. Jan Rogowski Dr n. o zdr. Elżbieta Antos
Prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki Lek. Piotr Marszalik
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski Lek. Adam Słoka
Prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski Lek. Ireneusz Ziobrowski 
Prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki Mgr Wojciech Czapiewski
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski Mgr Marta Kotomska
Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki  
   
   


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: