KOMITET HONOROWY

Członkowie: 
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Prof. dr hab. med. Liliana Gradowska
Prof. dr hab. med. Joanna Juskowa
Prof. dr hab. med. Bogdan Kamiński
Prof. dr hab. med. Janusz Komender 
Prof. dr hab. med. Jan Kurkus 
Prof. dr hab. med. Mieczysław Lao
Prof. dr hab. med. Waldemar Olszewski
Prof. dr hab. med. Ewa Skopińska - Różewska
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczerbań
Prof. dr hab. med. Mieczysław Szostek 
Prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko
Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski
Prof. dr hab. med. Maria Wąsik
Prof. dr hab. med. Zbigniew Wierzbicki 
Dr med. Zbigniew Fałda
Dr med. Joanna Klepacka
Dr med. Ewa Kłopotowska 
Dr med. Halina Lipska-Koziołowa
Dr med. Maria Mościcka - Wesołowska
Dr med. Zofia Rancewicz
Dr med. Danuta Stryjecka - Rowińska
Dr med. Jadwiga Wojtulewicz - Kurkus
Mgr Iwona Podobińska


 


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: