Formularz abstraktów

  1. Termin zgłaszania abstraktów upływa w dniu 24 grudnia 2015 o godzinie 11:59

  2. Odpowiedź do autorów dotycząca przyjęcia lub odrzucenia pracy zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w formularzu do dnia 31 grudnia 2015 do godziny 14:00

  3. Autorzy wybranych abstraktów zobowiązani są do przesłania prac w formie pliku
    o wymiarach 16:9 do dnia 15 stycznia 2016 do godziny 23:59 

Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie abstraktów zakończyło się dnia 2015-12-24 o godzinie 11:59


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: