PROGRAM RAMOWY:


22 stycznia 2016 (piątek)

09:00 -12:00 VIII Kurs Transplantologii Praktycznej 
www.transplantologia.edu.pl

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 18:00 XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego - Sesja plenarna

18:00 OTWARCIE XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 
20:00  KOLACJA 


23 stycznia 2016 (sobota)

08:00 - 09:00 Sesja plenarna 

09:00 - 11:00 Sesje równoległe 

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13:30 Sesje równoległe 

13:30 - 14:30 Lunch


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: