KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Dr hab. med. Bartosz Foroncewicz 
Zastępca: Dr hab. med. Krzysztof Mucha 

Członkowie:
Prof. dr hab. med. Maria Nowaczyk 
Dr hab. med. Michał Ciszek 
Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki 
Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz 
Dr hab. med. Maciej Kosieradzki 
Dr hab. med. Wojciech Lisik
Dr hab. med. Waldemar Patkowski 
Dr med. Maciej Jędrasik
Dr med. Krzysztof Madej 
Lek. Maciej Krasnodębski 
Lek. Marta Przybysz 

 


 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 
ORGANIZATORZY:
 


1. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa 
 
SPONSOR GŁÓWNY:  
   
      

SPONSOR WSPIERAJĄCY:
 
     
   
WYSTAWCY:
 
 

                                  
 
 
 
 
PARTNER:
 
 
   


PATRONAT MEDIALNY: